نمونه عکس های صحیح و غلط برای لاتاری

نمونه عکس های صحیح:

10 11 12

نمونه عکس های غلط و غیر قابل قبول :

13

No Retouching
عکس خود را رتوش نکنید

14

Pose Not Frontal
عککس خود را زاویه دار نگیرید

15

Image Not Portrait View
عکس خود را عمودی بگیرید

16

Head Too Small
سر عکس زیادی کوچک است

17

Head Too Big
سر عکس زیادی بزرگ است

18

Background Not Plain
نمای پشت عکس یکدست نیست

19

Not In Focus
عکس تار است

20

Visible/Coarse Dot Pattern

عکس نقطه نقطه است

21

Glare On Glasses
فلش بر روی عینک افتاده است

22Resolution Too Low
کیفیت عکس پایین است

23

Improper Color
رنگهای عکس غیر واقعی است

24

Too Dark
عکس بیش از حد تیره است

25

Contrast Too High
کنتراست بالا است

26

Over-Exposed
نور بیش از حد به صورت تابیده است

27

Shadows On Face
روی صورت سایه وجود دارد

28

Shadow On Background
پشت عکس سایه افتاده است

درباره ی Ali

مطلب پیشنهادی

طرز تهیه عکس استاندارد در منزل با دوربین شخصی

پشت به دیوار سفید رنگ در منزل قرار بگیرید: (به عکس نمونه توجه کنید)   …