ویزا بولتن های لاتاری ۲۰۱۶

VB-all

 

VisaBulletin

اولین ویزا بولتن لاتاری ۲۰۱۶ (برای ماه October ) اعلام شد (۲۸۰۰)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه ۱ تا ۲۸۰۰ است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه اوت) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه اکتبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن دز سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه November اعلام شد (۳۱۰۰)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه ۲۸۰۰ تا ۳۱۰۰ است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه نوامبر) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه نوامبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه December اعلام شد (۳۶۰۰)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه ۳۱۰۰ تا ۳۶۰۰ است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه دسامبر) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه دسامبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه January اعلام شد (۴۱۵۰)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه ۳۶۰۰ تا ۴۱۵۰ است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه ژانویه) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه ژانویه مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)

 

 

 

درباره ی سینا

دیدگاهتان را بنویسید